Allmannavegen

Lonene

Allmannavegen er en gammel ferdselsveg som har vært i bruk helt siden vikingtiden. 

Frem til 1880 årene fulgte gående og ridende fra Setesdal, Vegusdal og Herrefoss den gamle vegen. Den enkle ferdselsåren snodde seg naturlig langs fjellrabber og tørre partier over Hauglandsheia, forbi Håland, Tveiten, Koveland og Espestøyl frem til Herrefoss, for så å fortsette gjennom Vegusdal og over til Evje.

Trassèn i Froland er ca 20 kilometer lang. Så langt det har vært mulig følger merket trase`den opprinnelige Allmannavegen. Dersom man ønsker å starte turen på Frolands Verk, følges merket løype inn til Ytre Helletjern og nedover til Hølen og videre opp til Haugaas bru. 

Fra Haugaas bru er det sammenhenge merket turveg på veg, traktorveg og sti helt frem til Espestøl og grensen mot Birkenes. Langs vegen finnes flere kulturminner og kulturmiljøer som gravhauger, løer, gamle boplasser og slåtteområder. Det står mer om dette på informasjonstavler langs løypa.

Kart over Allmannavegen (PDF, 497 kB)