Stolphuset

I gården har det nok vært stolpehus like lenge som den øvrige bebyggelse. men det er trolig bygget nytt eller bygget om minst 1 gang, kanskje 2.

Den ser liten ut på kartet til J.L. Ferch, men i 1832 hadde den størrelse på. 30 x 26 fot som tilsvarer 9,45 x 8.20 meter og høyden var 3,75  meter.  Dagens mål er ca.  9,8 x 10,2 meter.

Dette viser at det også her må ha vert gjort forandringer i tiden eter at Sverderup overtok som bestyrer i 1845. 
Stilen tilsier det samme, og når man ser på plasseringen av stolpene er det nærliggende å tro at huset er bygget på / utvidet et par meter mot "Gården".

Her ble det lagret mel og kornvarer til verkets behov, både til mennesker og dyr.

På slutten av 1990 tallet ble huset restaurert utvendig. Reparasjonen var betydelig, Tak og vegger ble satt i stand og malt med linoljemaling og huset ble jekket opp slik at de dårlige stolpene kunne bli skiftet ut.