Fjøset

Sigrun H. Messel

 Av beskrivelsen 1859 ser det ut til at nederste del av murene er eldre enn selve fjøset som ble bygget i 1857.

Det gamle som også var et stenfjøs var ifølge taksten i 1832  31 fod 8 tommer langt og 49 fot 8 tommer bredt og dersom lengde og bredde byttes om stemmer dette med måla på det nåværende som var innredet til 8 kuer, resten ble brukt til sauer og høns med mer. 

Det ble bare brukt om vinteren, om sommeren var buskapen i sommerfjøset på Træ.

I 1940 i forbindelse med at Froland Kommune overtok Smith & Thommesens eiendommer i Froland ble det holdt et skjønn over redskaper og besetning. Da sto disse dyra på Båsen.

Fia f. 1936, Blomma f 1937, Fredlin f 1932, Kvia f 1938, Sara f 1936, Maja f 1937. Lillemaja f 1932, Lussi f 1932, Sonja f 1931, Kalv 4 mdr. gammel, Knut f 1937.

Verdien for kuene varierte mellom 300 og 350 , kalvens verdi var 100, mens Knut ble solgt for 400 kroner. Først på 1950 tallet sluttet verket med husdyrhold.

Nå er den gamle innredningen borte og huset er satt i stand til utleielokale.