Bryggerhuset

Bryggerhuset eller "Rullebua" er sentralt plassert midt i tunet på Frolands Verk.

Her var bakerovn og skorstein med to innmurte gryter. Her var også to store støpte vaskekummer, og springvann som ble lagt inn da huset var nytt.

Melkebua var rommet ved siden av "bryggerset", og det var her budeia tok inn melka fra fjøset og fordelte og foredlet den.
Mange her på stedet kaller nå hele bygningen for melkebua.

For historiens skyld tar vi med litt om det gamle bryggerhuset:
”En Drengestue og Bryggerhus af tømmer” beskrives dette som i 1832.
Dette huset var også rødmalt og litt større enn kuskeboligen.  som sto i gården fram til 1960 - tallet, 31 ½  fot langt og 20 ½ fot breit. 

Her var det 3 fag vinduer, en "skorstenspibe" og bakerovn med innemuret gryte.
Dette huset måtte vike plassen for det nye bryggerhuset som ble bygget i 1850.

Bryggerhuset er i dag restaurert og dette kan leies til selskaper.