Vielse

Prøvingsattest

Før dere bestiller vielse, må dere bestille prøvingsattest fra Skatteetaten. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid, spesielt i vår- og sommermånedene og dersom én av dere eller dere begge er utenlandske statsborgere og dokumenter må sendes fra hjemlandet.

 • Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen. Attesten må være gyldig på vielsestidspunktet.
 • Dere må sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi. Har dere fått digital prøvingsattest, kan dere sende den til oss med tjenesten eDialog. Du må logge inn med elektronisk ID (f.eks. BankID).

Bestille tid

Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest, kan dere bestille tid for vielsen. Dette må gjøres senest tre uker før vielsen. Send bestillingen til post@froland.kommune.no.

Bestillingen må inneholde:

 • Ønsket dato og tidspunkt for vielse (Sett gjerne opp alternative datoer i tilfelle førstevalget er opptatt)
 • Fullt navn og adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Spesielle behov og eventuelle ønsker
 • Om ringer skal settes på under seremonien

Vi sender dere et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.

Tidspunkt for vielser

Vielsene vil i utgangspunktet foregå mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00.

Sted for seremonien

Vielser vil primært foregå i Speilsalen i Hovedhuset på Frolands Verk. Nederst på siden kan du se bilder fra Speilsalen.

Vigslere

 • Inger-Lene Håland (ordfører)
 • Ingunn Fjærbu Roppestad (varaordfører)
 • Bo Andre Longum (kommunedirektør)
 • Liv Ingjerd Jørgensen (organisasjonssjef)
 • Sigurd Jensen (utviklingssjef)
 • Bård Noraberg (økonomisjef)
 • Anne Gunn Taraldsen Mesel (administrativ leder eiendom/drift)

Pris

Vielser er gratis for kommunens innbyggere innenfor våre åpningstider og i lokalet vi tilbyr.

 • Ønsker dere musikk, diktlesning e.l. må dere selv ordne og betale dette.
 • Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Vielser utenom åpningstiden vil koste kr 1500.

Hvordan foregår seremonien

Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Husk at både brudeparet og vitnene må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

En av våre godkjente vigslere står for vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsler leser opp vigselsformularet (en fastsatt tekst for borgerlig vielse). Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller og erklært som rette ektefolk. Til slutt må dere sammen med vitnene og vigsler undertegne vigselsboken.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter, gjerne når dere bestiller tid for vielsen.

Her kan du lese ekteskapsloven.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde