Redusert foreldrebetaling

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under kr 550 000,- kan søke om redusert pris.

Hvem kan søke om å få 20 timer gratis kjernetid?

Har du barn i barnehagen som er 2, 3, 4 eller 5 år, og har en samlet brutto årsinntekt under kr 598 825,- så kan du søke om gratis kjernetid. 

For barnehageåret 2023/2024 gjelder denne ordningen for barn født i 2018, 2019,2020 0g 2021 fra familier med en samlet årsinntekt under kr 615 590,-.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt innen 1. juni.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt - og ut barnehageåret.

Dokumentasjon

Froland kommune henter ut inntektsopplysninger fra siste års skattemelding. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen.

Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjon kan være lønnslipp eller vedtak fra NAV.

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier via post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjonen på inntekt fra hele husstanden.

Fyll ut søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:

Du skal ikke skrive sensitiv informasjon i skjema.

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
 

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo, eller ta kontakt med Janne Blørstad.

Informasjon om hvordan Froland kommune håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har, kan du lese i personvernerklæringen.