Priser barnehageplass

Priser barnehageplass fra 1. januar 2023
Plasstype Pris per måned
50 % plass Kr 1500
60 % plass Kr 1800
80 % plass Kr 2400
100 % plass Kr 3000

Barnehageåret 2024 / 2025

Fra 1. august 2024 reduseres makspris for en barnehageplass til 2000 kroner per måned.

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 350 i kostpenger per barn per måned. Har barnet 50 %, 60 % eller 80 % plass, reduseres kostpengene tilsvarende.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 100 % rabatt.