Priser barnehageplass

 

Priser barnehageplass fra 1. august 2022
Plasstype Pris per måned
50 % plass Kr 1525
60 % plass Kr 1830
80 % plass Kr 2440
100 % plass Kr 3050

 

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 300 i kostpenger per barn per måned. Har barnet 50 %, 60 % eller 80 % plass, reduseres kostpengene tilsvarende.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.

Kontaktinfo

Barnehagekontoret
Telefon

37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Virksomhetsleder Familiens hus
Gry Reiulfsen

Telefon
945 04 501

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no