Barnehageplan

Ett av Froland kommunes viktigste mål er gode og trygge oppvekstvilkår.

Barnehagene utgjør en viktig del av barns oppvekstvilkår, og barnehageplanens mål er:

Hovedmål:

 • Avklare drift av barnehagetilbudet i kommunen:
  • Avklare hvor mange barnehageplasser det er behov for.
  • Avklare hvor eventuelle nye barnehageplasser skal bygges.
  • Avklare tidspunkt for bygging av eventuelle nye barnehageplasser.
  • Oppdatere status vedrørende dagens barnehagetilbud.
  • Definere kvalitet i barnehagen
  • Definere tidlig innsats i barnehagen.

Froland kommunes barnehageplan er behandlet og vedtatt i kommunestyret. (PDF, 2 MB)

Barnehageplanens del A (PDF, 2 MB) omhandler mål og rammer for kvalitet.