Om Kringletoppen barnehage

Hva tilbyr vi?

Kringletoppen barnehage har to avdelinger; en småbarnsavdeling (0-3 år) og en stor avdeling (3-6 år). Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Mjølhusmoen, rett ved skolen, idrettsbanen og skogen. Vi har kort vei til sentrum i Froland, og der ligger blant annet biblioteket.

Visjon og satsingsområde

Vår visjon er "Gode barndomsminner". Satsningsområde er lek og relasjoner. Dette er felles for alle de kommunale barnehagene i Froland.

Viktige mål: Vi ønsker å fylle dagene med nærhet og omtanke, humor og glede. Barnehagen skal være et godt sted å være for både små og store.

Hvordan det legges tilrette for det pedagogiske arbeidet informeres om i månedsplaner og månedsbrev.

Plasstyper

Vi tilbyr disse plasstyper; 100 %, 80%, 60 % og 50 %. 

Planleggingsdager

Det er fem planleggingsdager i året. Datoene finner du i årsplanen for Kringletoppen barnehage.

Glimt fra barnehagedagen vår ser du på vår Facebook-side.