Barn og sykdom

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Mer enn 37,5 grader om morgenen og 38 grader på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn bør holdes hjemme fra barnehagen inntil de er feberfrie.

Øyekatarr

På grunn av risikoen for å smitte andre barn bør barnet ved kraftig øyekatarr holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for å smitte andre barn.

Norovirus-infeksjon

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré eller oppkast før det kan vende tilbake til barnehagen.

Diaré med eller uten brekninger

Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn.

Røde hunder

Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett.

Vannkopper

Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Hånd-, fot- og munnsykdom

Hånd-, fot- og munnsykdom er en mild utslettsykdom som ofte opptrer som mindre utbrudd i barnehager hver sommer og sen høst.
Hånd-, fot- og munnsykdom

Den femte barnesykdom

Erythema infectiosum er en virussykdom med utslett, forårsaket av et parvovirus (B19). Sykdommen opptrer ofte som små epidemier, særlig vinter og vår. Den forekommer oftest hos barn i førskolealderen, men den kan ses hos personer i alle aldre. Tilstanden er svært vanlig.
Den femte barnesykdom

Barnemark

Barnemark finnes vanligvis hos små barn som får i seg markegg gjennom anus-finger-munn-kontakt og via sengeklær i samme husstand.
Barnemark

Hodelus

Barnet kan fortsette i barnehagen som normalt etter så raskt som mulig å ha begynt på lusekur.

En fullstendig oversikt over når barnet må være hjemme fra barnehagen er utarbeidet og anbefales av kommunelegen i Froland.

Lenke til Folkehelseinstituttets nettsider