Om Bliksåsen barnehage

Bliksåsen barnehage ligger på toppen av solfylte Bliksåsen og er en kommunal barnehage med varierte og innholdsrike inne- og uteområder. Hver avdeling har én pedagogisk leder og to fagarbeidere eller assistenter. I perioder har vi lærlinger i tillegg.

Våre avdelinger

Bliksåsen - avdelinger
Aldersgruppe Avdeling Antall barn i avdelingen
0-3 år Blåbærfis 9
0-3 år Gresshoppa 9
3-5 år Marihøna 18
3-5 år Humla 18
3-5 år Maurtua (friluftsavdeling) 12

Plasstyper

Vi tilbyr disse plasstypene: 100 %, 80 %, 60 % og 50 %. Vi serverer to måltider hver dag og har varmmat to ganger i uka. Det er fem planleggingsdager i året.

Visjon og satsingsområde

Visjonen vår er "Gode barndomsminner". Satsingsområdet er lek og relasjoner.

Vi arbeider aktivt for å nå følgende mål:

  • Vi ønsker å skape en hverdag fylt med magiske øyeblikk og mye humor
  • Vi vil etterstrebe god kommunikasjon og godt samarbeid med foreldre
  • Barnehagen skal fremme trivsel, glede og vennskap
  • Barns medvirkning skal komme frem i barnehagens arbeid - Vi tilrettelegger for barns utforsking og utfoldelse
  • Vi er bevisst på at alle barn er likeverdige
  • Alle barn skal møtes med tillit, respekt og nestekjærlighet