Om Blakstadheia barnehage

Hva tilbyr vi?

Blakstadheia barnehage har fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser med gode muligheter for fysisk aktivitet og lek i naturen. 

Hva er viktig i vår barnehage?

Vi er opptatt av å skape en stressfri hverdag for barna. Vi har små grupper og stabilt personale. Det gir tid og ro til fordypning, undring og utforskning for barn og voksne. Vi vektlegger de daglige samtalene med barna. På den måten får de mulighet til å medvirke i sin egen hverdag. Deltagende, lydhøre og tilstedeværende voksne er en forutsetning for at barna kan ha innvirkning på barnehagens innhold.

Visjon og satsingsområde

Vår visjon er "Gode barndomsminner".

Satsingsområdet vårt er Robuste og trygge barn. Dette er felles for alle kommunale barnehager i Froland.

Viktige mål er glede, respekt, omsorg og trygghet. I Blakstadheia barnehage skal alle kjenne seg betydningsfulle og kunne sette spor.

Plasstyper

Vi tilbyr disse plasstyper; 100 %, 80%, 60 % og 50 %.