Kontakt Blakstadheia barnehage

Kontakt Blakstadheia barnehage avdelingene
Avdelingene
Knerten 909 77 922
Kongla 909 66 395
Eikenøtta 945 04 510
Nøtteliten 959 73 818

Kontaktinfo

Blakstadheia barnehage

Seksjonsleder
Bjørg Jordal                

Telefon
37 50 24 80

Mobil
907 27 501

E-post
bjorg.jordal@froland.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1, 4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995, 4820 Froland

Åpningstider

mandag - fredag
07:00 - 16:30