Veilys

Som en del av standardiseringen av veilyssamarbeidet i kommunene i ”Øst i Agder” samarbeidet, er det utarbeidet en felles veilysnormal.

 For å ivareta kommunespesifikke forhold kan hver enkelt kommune i tillegg ha sin egen belysningsplan.
”Øst i Agder” kommunene er: Arendal, Grimstad, Gjerstad, Froland, Risør, Tvedestrand. Vegårshei og Åmli.

Veilysnormalen (PDF, 674 kB) skal sikre høy kvalitet på materiell og arbeid på installasjon og drift av veilysanlegg og ivareta funksjonskravene.
 

Hvor lang tid tar det før gatelys blir reparert?

Kommunen har drift og vedlikeholdsavtale med Traftec AS. For feilretting gjelder følgende regler:

 • Som hovedprinsipp utføreres reparasjon i forbindelse med vedlikeholdsrundene som tas 4 ganger i året.
   
 • Sikring av kabler og master etter påkjørsel eller brudd foretas fortløpende.
   
 • Defekt belysning på steder av stor trafikksikkerhetsmessig betydning som for eksempel gangfelt, plankryss og busstopp, utbedres i løpet av to arbeidsdager etter at feilmelding er mottatt.
   
 • Dersom veibelysningen lyser på dagtid utbedres dette innen 48 timer eller påfølgende arbeidsdag dersom utfallet skjer på lørdag eller helligdag. Husk at det kan være entreprenøren som har tent lyset på dagtid i forbindelse med feilsøking.
   
 • Utfall av hel kurs utbedres påfølgende arbeidsdag etter at feilmelding er mottatt.
   
 • Feilretting utføres normalt ikke i helgene.
   
 • Utrykning utover normalarbeidstid må vurderes og bestilles av kommunen.
   
 • Feil og mangler på veilys må meldes i SiFra


​Husk at dette er responstider. Feilsøking kan noen ganger være tidskrevende og tid for utbedring av feil varierer, så av og til tar det noen dager utover responstidene før lyset er tilbake igjen.