Gravetillatelse

Du må søke hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei.  
Graving må ikke startes opp før ansvarlig for gravearbeidet har sendt inn søknad om gravetillatelse og fått en godkjenning fra kommunen.
 
I de fleste tilfeller må det også utarbeides en skiltplan for gravearbeidet. 
 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for gravetillatelse (PDF, 315 kB)