Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

 

Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, legges ved.

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Arbeidsbeskrivelse.

NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndigheten.

Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:

1. Arbeidsbeskrivelse
2. Risikovurdering
3. Arbeidsvarslingsplan ev. også Tilleggsopplysninger

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes som vedlegg til hans.jomas@froland.kommune.no