Regler for hagevanning

Reglene for hagevanning kan bli endret gjennom sesongen. Oppdateringer blir publisert fortløpende på denne siden.

Mykland vannverk

Hagevanning er ikke tillatt.
 

Blakstad vannverk

For å opprettholde stabilitet i ledningsnettet og forsvarlig beredskap knyttet til brannvann, må du vanne etter følgende ordning:

Hagevanning 1. mars - 30. september

Hagevanning
Husnummer Ukedag Tid
Oddetall Mandag og torsdag 19:00 - 23:00
Partall Tirsdag og fredag 19:00 - 23:00

Bruk kun én vannspreder eller dryppslange om gangen. Du kan vanne blomster med håndholdt slange hver dag.

Kontroll

Det kan bli kontroll. Pass derfor på at vannslangen er frakoblet kranen utenfor din oppsatte vanningstid. Følg ordningen, så unngår vi å måtte innføre totalforbud.