Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klage på kommunal taksering

Paragraf 19 i eigedomsskattelova gir deg rett til å klage på den utskrevne eiendomsskatten. Du må sende klagen enten på e-post til post@froland.kommune.no eller som brevpost til Froland kommune, eiendomsskattekontoret, Frolandsveien 995, 4820 Froland.

Klage på Skatteetatens boligverdi

Vil du klage på Skatteetatens boligverdi, må du henvende deg til Skatteetaten. Her finner du informasjon om hvordan du kan endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien, vil kommunen automatisk få beskjed og endre eiendomsskatten.