Hvem får eiendomsskatt?

Kommunestyret vedtok 10.12.20 i sak PS 20/126 å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer.

Hva er eiendomsskatt?

I Norge er det blitt skrevet ut eiendomsskatt i over hundre år. Dette er den eneste skatten der alle pengene går til kommunen. Kommunen gir innbyggerne viktige tjenester, og eiendomsskatten brukes til å finansiere disse. Kommunestyret avgjør om det skal være eiendomsskatt og i tilfelle hvor stor den skal være.

Hvilke eiendommer får eiendomsskatt?

Alle eiendommer i kommunen er taksert uavhengig av bruk, dvs. uansett om det er bolig-, hytte-, eller næringseiendom, ubebygd areal osv. Eiendomsskattelovens § 5 har bestemmelser om at enkelte eiendommer er fritatt fra eiendomsskatt. Dette gjelder i hovedsak offentlig eide eiendommer. Fritak i henhold til eiendomsskattelovens § 7 pkt. a og b kan gis kun av kommunestyret etter søknad.