Oppmåling

Ønsker du å opprette ny eiendom eller anleggsgrunn, må du søke tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder registrering av festekontrakter med mer enn ti års varighet, der festeren får eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 67 kB)

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF, 155 kB)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
 

Priser

Prisliste Oppmåling
Oppmåling Pris
Oppretting av grunneiendom 0-250 m2 kr 5 908
Oppretting av grunneiendom 251-500 m2 kr 10 069
Oppretting av grunneiendom 501-2000 m2 kr 18 878
Oppretting av grunneiendom 2001-3000 m2 kr 21 394
Oppretting av grunneiendom 3001-5000 m2 kr 26 430
Oppmåling av uteareal 0-250 m2 kr 8 810
Grensejustering (maks. 250 m2) kr 5 033
Grensejustering 251-500 m2 kr 8 180
Klarlegging av grense der grensen tidligere er påvist - ett punkt kr 5 033
Klarlegging av grense tilleggspunkter - per punkt kr 944
Klarlegging av grense som ikke er påvist - ett punkt kr 6 293
Klarlegging av grense som ikke har påvist tilleggspunkt
- flere punkter - per punkt

kr 1 282
Seksjonering for saker uten befaring kr 4 405
Seksjonering for saker med befaring kr 8 810
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 0-250 m2 kr 8 810
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 251-2000 m2 kr 16 360