Medlemmer kommunestyret

Medlemmer kommunestyret
Navn Parti Rolle
Inger-Lene Håland Arbeiderpartiet Ordfører
Ingunn Fjærbu Roppestad Kristelig Folkeparti Varaordfører
Lars Marius Nilsen Arbeiderpartiet  
Liv Maria Ravnåsen Hovatn Arbeiderpartiet  
Roar Sønnik Larsen Arbeiderpartiet  
Harald Landa Kristelig Folkeparti  
Maria Aabøe Moen Kristelig Folkeparti  
Stephan Peter Gundersen Kristelig Folkeparti  
Stian Omdalsmoen Fremskrittspartiet  
Oddvar Østreim Fremskrittspartiet  
Stig Rune Rasmussen Fremskrittspartiet  
Steinar Rørvik Fremskrittspartiet  
Frank Bjerg Sigvaldsen Senterpartiet  
Kristin Ljosland Senterpartiet  
Siw Hagane Haslemo Senterpartiet  
Frank Rørheim Konservativt  
Svein Kåre Mjølhus Konservativt  
John Magne Bjerga Uavhengig  
Ørjan Sollie SV- Sosialistisk Venstreparti