Ordfører

Inger-Lene Håland fra Arbeiderpartiet er ordfører i Froland kommune. Hun er valgt for perioden 2023-2027

Inger-Lene Håland har jobbet i Posten Norge som postbud, og har vært lokal tillitsvalgt både i Arendal og på Evje. I 2023 ble hun 50% frikjøpt for å være tillitsvalgt på distriktsnivå. Hun har alltid vært samfunnsengasjert, men ble først politisk aktiv i 2014. Ordføreren skal og vil være en ordfører for alle. Det er viktig for ordføreren å føre en ansvarlig økonomisk politikk, siden kommunen har vært igjennom tøffe år og det fortsatt ser ut til å bli svært krevende kommuneøkonomi fremover. Samtidig er det viktig å tilby gode lovpålagte tjenester innenfor rammene vi har, så vi fortsetter å være en attraktiv kommune å bosette seg i.

Ordføreren er kommunens ansikt utad, og leder møtene i formannskap og kommunestyre. Hun er kommunens rettslige representant og Frolands fremste folkevalgte representant. Det betyr at hun underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egenhånd. Unntak kan være mindre saker uten prinsipiell betydning dersom kommunestyret har gitt henne myndighet til det.

I det daglige har ordføreren tett kontakt med kommunedirektøren, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer kommunen ved offisielle besøk, og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.

I Froland har varaordfører og ordfører til sammen 120% stilling. Fordelingen denne perioden er at ordføreren har 90% og varaordføreren har 30%.