Kultur, idrett og fritid

Virksomhetsleder for Kultur, idrett og fritid er Reidun Brinchmann.

Kjernevirksomheten består av: