Fugleinfluensa

Fugleinfluensa blir påvist hos et stadig økende antall fugler i Norge. Foreløpig er det ikke registrert tilfeller i Froland, men vi følger situasjonen nøye og forbereder oss på at det kan skje.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist i Norge første gang i 2020, og siden har virussykdommen forårsaket dødelighet hos villfugl over store deler av landet. I år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni. Flere kommuner i sør har også hatt tilfeller. De nærmeste til Froland er Larvik, Kragerø og Sandnes.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier risikoen for smitte til mennesker er svært lav. Sykdommen er ikke farlig for mennesker. FHI anbefaler likevel at personell som deltar i innsamling av fugler, bruker smittebeskyttelse.

Om du finner fugler du tror har dødd av fugleinfluensa, send e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no eller ring vårt sentralbord på tlf. 37 23 55 00.

Mer info om fugleinfluensa finner du på