Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

I september og oktober inviterer fylkeskommunen 60 000 personer til å delta i Folkehelseundersøkelsen i Agder. Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Folkehelseinstituttet. Deltakerne blir tilfeldig valgt ut fra folkeregisteret og får invitasjon på e-post og SMS. Jo flere som svarer, jo bedre blir kvaliteten på undersøkelsen.

Undersøkelsen blir gjennomført i henhold til datalagringsregelverket og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Ditt svar teller.