SMS til flere hundre frolendinger med tilbud om vaksine

Vi får nå et større antall vaksinedoser og det er derfor langt flere innbyggere i Froland som i disse dager vil få beskjed på SMS om at de er prioritert for vaksinering. Logg deg inn på c19.no via lenken i SMS-en og bestill time så snart som mulig etter du har fått SMS-en. Vaksinen er gratis.

Koronavaksine

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause

Folkehelseinstituttet bestemte 11. mars at AstraZeneca-vaksinen inntil videre ikke skal benyttes. Bakgrunnen for denne avgjørelsen var en melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen. Regjeringen vil ta den endelige beslutningen om bruk av AstraZeneca-vaksinen. Et ekspertutvalg skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke vaksinen. Utvalget vil gi regjeringen sin anbefaling innen 10. mai.

Melding fra Legemiddelverket til personer vaksinert med AstraZeneca-vaksinen

Personer under 50 år som opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjonen og får blå flekker i huden, må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig. Mer info om hva du må være oppmerksom på og når du bør søke legehjelp finner du på Folkehelseinstituttets nettside.

Status vaksinering per 16. april

Helsetjenesten er ferdig med å vaksinere beboerne på sykehjemmet og personer over 85 år. I aldersgruppa 75-84 år gjenstår noen få personer. Nå er helsetjenesten i gang med gruppe 4, dvs. personer med høyrisikosykdommer i alderen 18-64 år og personer i alderen 65-74 år. I disse dager sendes det ut meldinger fra helsetjenesten også til personer i gruppe 5, 6 og 7. 

  • 1247 personer har fått dose 1
  •   296 personer har fått dose 2

Den varslede økningen i antall doser til kommunene utover våren og sommeren er allerede underveis, og vi kan derfor vaksinere flere enn tidligere. Foreløpig blir kun Pfizer-vaksinen benyttet. Prioritert helsepersonell er vaksinert, og alle doser går til innbyggerne. Vaksineringen foregår på menighetssenteret.

FHI har besluttet å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer-vaksinen fra tre til seks uker. Dette gjør at flere kan bli vaksinert raskere. For personer som tidligere har fått påvist koronasmitte, er én dose nok.

Symptomer etter koronavaksinasjon

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. På Folkehelseinstituttets nettside finner du info om hvordan du skal forholde deg dersom du får symptomer etter du er vaksinert.

Når er det min tur?

Tilgangen på vaksiner bestemmer farten på vaksineringen. Vi skulle gjerne hatt en nøyaktig tidsplan, men det er vanskelig siden vi får kun en ukes varsel om antall tildelte vaksiner. Statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI har bedt kommunene være klare til storstilt vaksinering. Målet er å få vaksinert den voksne befolkningen i løpet av sommeren, men dette avhenger av tilgangen på vaksiner.

Tidsplan koronavaksinering - kun foreløpig beregning - avhengig av tilgangen på vaksiner:

Koronavaksine - tidsplan2
Nr. Gruppe Tid Status
1 Beboere i sykehjem   Ferdig
2 Personer 85 år og eldre   Ferdig
3 Personer 75-84 år mars - mai Pågår
4 Personer 18-64 år med sykdommer med høy risiko *
Personer 65-74 år *
mars - juni Pågår
5 Personer 55-64 år med underliggende sykdommer april - mai Pågår
6 Personer 45-54 år med underliggende sykdommer april - mai Pågår
7 Personer 18-44 år med underliggende sykdommer april - juni Pågår
8 Personer 55-64 år april - juli  
9 Personer 45-54 år mai - juli  
10 Personer 18-44 år juni - juli  

* Gruppe 4: Personer i alderen 18-64 år med alvorlige sykdommer blir prioritert foran aldersgruppa 65-74 år.

På Folkehelseinstituttets nettside finner du mer om hvem som kan få vaksine.

Timebestilling for personer i alderen 18-74 år

Du vil få en SMS når det er din tur til å få vaksinen. SMS-en kommer fra c19.no og inneholder en lenke du må trykke på for å bestille time. Bestill så snart som mulig etter du har mottatt SMS-en. Når du bestiller, kan det hende du får beskjed om at alle timer er opptatt. Da må du prøve på nytt om noen dager. Det blir lagt ut flere tidspunkter etter hvert. Spar på SMS-en fra helsetjenesten, og trykk på lenken igjen. Du vil ikke få ny SMS.

Om du ikke ønsker vaksinen, ber vi deg likevel trykke på lenken i SMS-en og registrere at du takker nei. For å unngå forsinkelser, er det avgjørende at alle besvarer helsetjenestens henvendelse. Har du ikke mulighet til å svare på nett, kan du ringe vaksinetelefonen. Telefonen er betjent mandag - fredag 10:00-14:00. Telefonnummeret står i SMS-en.

Om du ikke har mobiltelefon, vil du bli kontaktet på annen måte, f.eks. på fasttelefon eller per brev. Timebestillingen vil være åpen kun for de som er blitt kontaktet. En kan ikke ta andres plass i køen. Koronavaksine er gratis.

Fra fastlegene får helsetjenesten tilsendt lister over personer med underliggende sykdommer. Listene blir laget i samsvar med FHIs prioriteringsrekkefølge, og verken fastlegene eller helsetjenesten kan gjøre individuelle tilpasninger.

Informasjon kommer også på vår Facebook-side og i Frolendingen.

Personer over 75 år blir kontaktet

Personer over 75 år (dvs. personer som fylte 75 år i 2020 eller tidligere) med folkeregistrert adresse i Froland er blitt oppringt og spurt om de ønsker vaksinen. De som har sagt ja, blir kontaktet om igjen senere for timeavtale. De som bor i Froland, men som er folkeregistrert i annen kommune, kommer dessverre ikke automatisk med på våre lister. Dersom dette gjelder deg, og du er over 75 år, ber vi om at du ringer vårt sentralbord på tlf. 37 23 55 00.

Dersom du fyller 76 år eller mer i løpet av 2021, og du ikke har hørt fra helsetjenesten vedrørende vaksinasjon, ber vi deg ringe vårt sentralbord på tlf. 37 23 55 00, så vi kan få deg inn på våre lister. Er du blitt kontaktet én gang og venter nå på timeavtale, behøver du ikke ringe.

Har du takket nei til vaksinen, men senere ombestemt deg, er det helt i orden. Ring vårt sentralbord på tlf. 37 23 55 00, så gir vi helsetjenesten beskjed om at du ønsker vaksinen likevel.

Koronavaksine til barn og ungdom?

Det åpnes for vaksinasjon av ungdom i alderen 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Vaksinene er foreløpig ikke testet på barn under 16 år. Barn blir sjelden alvorlig syke av korona. Når vi får mer kunnskap om vaksinene, kan det bli aktuelt å gjøre individuelle vurderinger for barn med alvorlige underliggende sykdommer.

Hjelpe til med vaksinering?

Om du er helsepersonell, f.eks. pensjonert sykepleier, og har anledning til å hjelpe i vaksineringsarbeidet, vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Send e-post til Anna Axelsen.