Koronavaksine

Status vaksinering per 15. januar

6. januar var vaksineringen i Froland i gang. Hittil har 42 personer fått første dose, og de fleste over 75 år er kontaktet og spurt om de ønsker vaksinen. Vaksinering av de tre høyest prioriterte gruppene er startet. Helsetjenesten har god oversikt og kontroll på vaksineringsarbeidet.

Vi får nye doser til Froland hver uke. Dessverre mottar vi foreløpig få doser av gangen, og det vil ta noe tid før vi kan åpne timebestilling for alle. Vi håper på oppstart innen midten av februar måned.

Rekkefølge vaksinering

Regjeringen har bestemt at befolkningen i første omgang får tilbud om koronavaksine i denne rekkefølgen:

  • Beboere i sykehjem
  • Personer over 85 år
  • Personer over 75 år
  • Personer over 65 år
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer *

* Så snart vi vet mer, vil vi komme med informasjon til denne gruppen.

På Folkehelseinstituttets nettside finner du mer om hvem som kan få vaksine.

Personer over 75 år blir kontaktet

Personer over 75 år med folkeregistrert adresse i Froland blir oppringt og spurt om de ønsker vaksinen. De som sier ja, vil bli kontaktet igjen senere for timeavtale. Blir du oppringt av et ukjent nummer, bør du ta telefonen. Kanskje er det helsetjenesten som forsøker å kontakte deg. De som bor i Froland, men som er folkeregistrert i annen kommune, kommer dessverre ikke automatisk med på våre lister. Dersom dette gjelder deg, og du er over 75 år, ber vi om at du ringer vårt sentralbord på tlf. 37 23 55 00.

Timebestilling

Vi åpner etter hvert for timebestilling på telefon og nett. Det blir opprettet en egen vaksinetelefon. Ikke ring fastlegen for å bestille vaksine. En kan ikke sette seg på venteliste. Koronavaksine er gratis.

Mer informasjon kommer snart på denne siden, på vår Facebook-side og i Frolendingen.

Hjelpe til med vaksinering?

Om du er helsepersonell, f.eks. pensjonert sykepleier, og har anledning til å hjelpe i vaksineringsarbeidet, vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Send e-post til Anna Axelsen.