Om Frisklivssentralen

På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og lettere psykiske plager. Vi har ulike kurs og faste treningsgrupper. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.

Du kan selv kontakte oss. Vi tar også imot henvisning fra lege, annet helsepersonell og NAV.

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator
Tina Gundersen

Telefon
37 50 24 00

Besøksadresse
Froland IdrettsAnlegg
Jomåsveien 33
4820 Froland