Tilskudd

Aktuelle tilskudd til lag og foreninger.

Tilskudd til friluftstiltak

Hvert år kan privatpersoner, lag og foreninger søke tilskudd til friluftslivstiltak. Både lokale midler, og statlige midler.

Av de statlige midlene kan kommunene søke om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder, og lag og foreninger kan søke om tilskudd til aktivitetstiltak. Forholdsvis nytt i statsbudsjettet er at deler av midlene som tidligere ble fordelt gjennom Helse- og omsorgsdepartementet til fysisk aktivitet, nå er flyttet over til friluftstiltak. 

Av de lokale midlene kan kommunene og lag og foreninger søke om tilskudd til aktivitetstiltak og til tilrettelegging av friluftslivsområder.