Folkehelseprofil

Hvert år utgir Folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for alle kommunene i landet. Profilene baserer seg på kommunehelsens statistikkbank som består av opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå, sentrale helseregistre og andre datakilder.

Her finner du profilene for Froland. 

Folkehelseprofil 2019
Folkehelseprofil 2018
Folkehelseprofil 2017
Folkehelseprofil 2016
Folkehelseprofil 2015
Folkehelseprofil 2014
Folkehelseprofil 2013
Folkehelseprofil 2012

Regionplan Agder har utarbeidet en statestikk og analyseportal for Agder. Her finner du statestikk og informasjon om en rekke områder, også mange knyttet til folkehelse. Ta en titt!

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator
Tina Gundersen

Telefon
37 50 24 00

E-post
tina.gundersen@froland.kommune.no