Regler for oppførsel og hensyn

Vi ønsker at alle skal trives i Frolandia, og ber våre badegjester om å vise hensyn til hverandre.

 • Alle bader på eget ansvar.
 • Vis hensyn til andre besøkende.
 • Følg skilting og anvisninger fra badevaktene.
 • Det er ikke tillatt for ikke badende gjester å oppholde seg på våtsone kafeen eller inne i svømmeanlegget
 • Berusede eller støyende personer kan bortvises.
 • Det er ikke lov å medbringe alkohol inn i anlegget
 • Personer med åpne sår kan bortvises, grunnet fare for smitte.
 • Kamera og all bruk av mobiltelefoner er forbudt i garderober/dusjområder/svømmehall.
 • Gjenstander av glass, nåler/hårnåler, vatt og lignende må ikke tas med inn i garderober og svømmehall.
 • Barn under 12 år må ha følge med svømmedyktig badende person over 18 år. 
 • Det er forbudt for ikke-svømmedyktige å oppholde seg i den dype delen av bassenget.
 • Unngå å løpe i dusj- og bassengområdet. Våte fliser blir svært glatte, og dette kan medføre fare for deg selv og andre. Små barn bør bruke sokker.
 • Du må aldri trekke noen under vann, dytte andre fra kanten eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget.
 • Det er forbudt å stupe i varmebassenget og fra langsidene i det store bassenget.
 • Bruken av stupetårnene blir styrt av vertene til fastsatte tider.
 • Personlig hygiene som barbering, neglklipping o.l skal ikke forekomme i badstuen.
 • Mat og drikke kan kun nytes på anviste steder.
 • Røyking er forbudt, også elektroniske sigaretter. Bruk av snus og tyggegummi er ikke tillatt i svømmehallen.
 • Det skal ikke reserveres møbler inne i svømmehallen. Løse eiendeler vil bli fjernet.
 • Ta godt vare på dine eiendeler. Frolandia er ikke ansvarlig for bortkomne gjenstander.