Avlastningsbolig

I Skotheia 21 har vi avlastningsbolig for barn og unge. Her tilrettelegges det for aktivitet og fritid i trygge rammer med døgnkontinuerlig oppfølging.

Søke om tjenester

På grunn av koronaviruset er det besøksforbud i følgende boliger og bofellesskap:
Bjørkeveien, Dalen, Frolandsveien 1019 og Skotheia

Ved spesielle behov, ta kontakt på telefon.

Kontaktinfo

Avlastningsbolig
Skotheia 21
Stedlig leder
Jurate Drage

Mobil
482 89 390

 

Habilitering
Avdelingsleder
Arnhild Daasvatn

Mobil
909 91 214

E-post
arnhild.daasvatn@froland.kommune.no

Besøksadresse
Furuveien 1
4820 Froland