Fysioterapi for voksne

Kommunen har fysioterapeuter som yter fysioterapitjenester i samarbeid med blant annet sykehjemmet, hjemmesykepleien, helsestasjonen, barnehagene og skolene.

Vi tilbyr:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Diagnose og behandling
  • Habilitering/rehabilitering
  • Individuelle planer
  • Hjelpemidler
  • Deltagelse i ansvarsgrupper og andre samarbeidsfora

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten får du etter at helsepersonell gjør en vurdering av ditt behov.

Slik søker du

Ta kontakt med oss i fysioterapitjenesten direkte, eller ta kontakt med din fastlege, helsestasjon, omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjeneste. Helsepersonell søker sammen med deg om tjenesten.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Fysioterapi for voksne

Fagleder og fysioterapeut
Gry Helen Olsen

Mobil
906 64 299

E-post
gry-helen.olsen@froland.kommune.no

 

Fysioterapeut
Gro Vangsnes Bøylestad

Mobil
957 59 885

E-post
gro.vangsnes.boylestad@froland.kommune.no

Besøksadresse
Nidelvvegen 26
4820 Froland