Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende og/eller behandlende oppgaver. Fysioterapi baserer seg på trening, stimulering, veiledning og tilrettelegging.

Tjenesten har som mål å vedlikeholde eller bedre barnets funksjonsnivå og skjer i de fleste tilfeller i barnets eget miljø (barnehage, skole, helsestasjon, hjemmebesøk). Fysioterapeuten samarbeider tett med helsestasjonen, barnehagene, skolen, avlastningene og sykehuset/habiliteringstjenesten.

Vi tilbyr:

  • Undersøkelse og behandling
  • Individuell trening og stimulering
  • Gruppetrening i basseng for barn med spesielle behov
  • Veiledning av foresatte og de som er tettest på barna i det daglige
  • Hjelpemiddelvurderinger og tilpasninger
  • Gjennomgående vurdering av henvisning til andre instanser

Hvem kan få tjenesten?

Barn og unge fra 0 til 18 år med:

  • Forsinket eller avvikende bevegelsesutvikling
  • Muskel- og skjelettplager
  • Ulike diagnoser

Slik tar du kontakt

Fysioterapitjenesten kan kontaktes direkte eller via helsestasjon, barnehage eller skole.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Fysioterapeut
for barn og unge

Sindre Roar Fosse

Mobil
477 06 078

E-post
sindre.roar.fosse@froland.kommune.no

Besøksadresse
Nidelvvegen 26
4820 Froland