Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Du kan bo hjemme eller i institusjon. Målet er å gjøre hverdagslivet lettere og bedre.

Ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker å leve. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole, arbeid og fritid. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Hvem kan få tjenesten?

  • Mennesker med ulike sykdommer eller skader
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenesten får du etter at helsepersonell gjør en vurdering av ditt behov. Målgruppen kan være barn på helsestasjon, i barnehage og skole og voksne innen omsorgssektoren (på sykehjem, i hjemmesykepleie eller hjemmeboende).

Slik søker du

Ta kontakt med ergoterapitjenesten direkte, eller ta kontakt med din fastlege, helsestasjon, omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjeneste. Helsepersonell søker sammen med deg om tjenesten.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Ergoterapeut
Toril Solberg

Mobil
907 80 079

E-post
toril.solberg@froland.kommune.no

Besøksadresse
Nidelvvegen 26
4820 Froland

Tilgjengelig
Mandag, tirsdag og torsdag
Ring gjerne for avtale

 

Ergoterapeut
Marthe Molde Rasmussen

Mobil
947 82 247

E-post
marthe.molde.rasmussen@froland.kommune.no