Fysioterapi og ergoterapi

På grunn av koronaviruset
er fysioterapi- og ergoterapitjenesten redusert.
De ansatte kan kontaktes på mobiltelefon.