Helse og velferd

På grunn av koronaviruset er det besøksrestriksjoner
i bofellesskapene i Bjørkevegen 2 og Frolandsveien 1019.
Det gjøres individuelle avtaler for besøk.