Tilsynsperson

 

Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem?

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barnevernstjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner.

Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få nødvendig tillit til. Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barnevernstjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barnevernstjenesten til barnets beste.

Alle som skal godkjennes for oppdrag for barnevernstjenesten, skal fremlegge politiattest.

Hvilke oppgaver har en tilsynsperson i fosterhjemmet?

Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.
Du skal være en person som barnet skal kunne ta opp spørsmål og problemer med. Det kan være problemer knyttet til plasseringen, eller problemer barnet måtte ha i kontakten med barnevernstjenesten.

Tilsynsfører skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller frem til barnet er 18 år
  • Du skal gjøre tilsyn så ofte det er nødvendig, og minst fire ganger i året
  • Tilsynet varer inntil fire timer per besøk. Dette inkluderer tiden du bruker på kjøring og rapportskriving

Utgiftsdekning og lønn

Som tilsynsperson får du kr 188 per time. Kjøring til og fra fosterhjemmet dekkes etter Statens reiseregulativ.

Hva slags opplæring og veiledning får du?

Vi vektlegger personlig egnethet, og du trenger ingen utdannelse. Du må være over 18 år. Du mottar veiledning fra en som jobber i barnevernstjenesten. Vi innkaller alle tilsynspersoner til en felles samling én gang i året.

Av og til arrangeres det kurs for tilsynsfører. Følg med på Bufetats sider for annonsering av kurs.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Tilsynsperson

Barnevernskonsulent
Ann-Kristin Helstrøm

Mobil
476 73 227

Epost
Ann.Kristin.Helstrom@froland.kommune.no

 

Barnevernstjenesten

Barnevernsleder
Ingebjørg Andreassen

Mobil
951 97 064

E-post
ingebjorg.andreassen@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B

Akuttberedskap
Barnevernsvakten

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00