Helse og velferd

På grunn av koronaviruset er det besøksforbud i bofellesskapene
i Bjørkevegen 2 og Frolandsveien 1019.

Avlastningsboligen i Skotheia 21 er stengt inntil videre.

Ved spesielle behov, ta kontakt på telefon.