Veinorm

Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av.

Normen skal inngå som bilag til en utbyggingsavtale og gjelder de deler av et prosjekt som omhandler de tekniske anlegg som normen gjelder for.

Veinormen (PDF, 566 kB)

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Byggeleder
Hans Jomås

Telefon
916 91 968

Epost
hans.jomas@froland.kommune.no

Besøksadresse
Rislandsveien 25