Telerestriksjoner på kommunale veger i Froland

Med teleløsningen kommer det også aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veger.

Etter hvert som teleløsningen utvikler seg kan det bli innført restriksjoner på enkelte kommunale veier i Froland kommune.

Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir oppsatt på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet.

Vektkontroller kan påregnes.

For buss i rute, renovasjonsbiler, kommunalt eller privat innleid veivedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veier som i teleløsningsperioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere.

Dispensasjonsmyndighet er tillagt Statens vegvesen  

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet - Eiendom/drift

Adm.leder
Anne Gunn Taraldsen Mesel

Telefon
916 22 883

Epost
anne.gunn.taraldsen.mesel@froland.kommune.no

Besøksadresse
Rislandsveien 25