Bygge/plante nær kommunal vei

 

Kommunale veier i Froland

En oversikt over kommunale veier i Froland

Begrensninger mot kommunal veg

Gjerder, hekker og forstøtningsmurer skal ikke etableres nærmere veikant enn 2,5 meter. Med veikant menes veiens skulder som normalt er fra 25cm til 50cm utenfor asfaltkant. Det er ikke tillatt å beplante/tilså arealet mellom veiskulder og eiendomsgrense uten kommunal godkjenning.

Eiendomsgrense skal være minimum en meter fra topp skjæring eller bunn skråning. Grensen skal likevel ikke være nærmere veikant enn 2,5 meter.

Det er ikke lov å benytte kommunal grunn langs vei og inn mot snuplasser til oppbevaring og bortsetting. 

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Byggeleder
Hans Jomås

Telefon
916 91 968

Epost
hans.jomas@froland.kommune.no

Besøksadresse
Rislandsveien 25