Vannmåler

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Kort for vannmåleravlesning sendes ut i november hvert år. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.
Frist for registrering av vannmålerstand er 31. desember.

Slik leser du av vannmåleren

Brev om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Brevet inneholder påloggingsident og PIN- kode som er nødvendig for pålogging.

Les av vannmåler


Det vil også være mulig å sende inn måleravlesning på samme måte som tidligere, det vil si ved postlegging av svarslipp eller bruk av e-post.

Hva koster det?

Oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen. Vannmåleren leies ut av kommunen og installeres av godkjent rørlegger. Boligeieren betaler for installasjon og årlig leie avmåleren.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg, kombinerte bygg (bolig/næring), boligbygg over 500m2, bygg med 3 eller flere boenheter, eller eiendom med svømmebasseng over 50m3,skal ha vannmåler.

Forskrift om vann og avløp

Lenke til forskrift (PDF, 89 kB)
Bestemmelser for bruk av vannmåler (PDF, 14 kB)

Kontaktinfo

Rådgiver
Jack Hansen

Telefon
976 80 160