Hovedplan for vann og avløp

Hovedplan for kommunalt vann og avløp i Froland kommune skal vise status ifht rammebetingelser og målsettinger, og gi en kort beskrivelse av infrastrukturen, klargjøre utfordringer, samt gi føringer for videre drift og utvikling.

Hovedplanen skal i neste omgang utkrystallisere en handlingsplan som skal gi best mulig forutsigbarhet for utvikling og drift videre.

Denne handlingsplanen vil også være et verktøy for å planlegge og forutse langsiktig økonomi og gebyrutvikling. Handlingsplan og gebyrutvikling behandles politisk for seg når hovedplanen er vedtatt. Målgrupper for planen er først og fremst politikerne: som informasjon, bakgrunn og beslutningsgrunnlag.

Planen skal også fungere som informasjon overfor abonnenter, medier og øvrig befolkning. Planen er også et styringsverktøy for administrasjonen.