Regler for hagevanning

Blakstad vannverk

Vanningsrestriksjoner gjelder 1 mai - 30 September.

For å opprettholde sikkerheten i forhold til brannvann, og stabilitet i nettet må magasinene fylles opp mellom vanningsperiodene. For sikre vannforsyningen henstilles abonnentene å forholde seg til reglene for hagevanning.

Det er ikke lov å vanne utover oppsatte tider.

Abonnentene deles i to grupper ut i fra husnummer, oddetall/partall.

Det tillates vanning 3 dager pr uke mellom kl 20:00 og kl 23:00

Huseiere med oddetallsnummer kan vanne mandag, onsdag og fredag.
Huseiere med partallsnummer kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag.                                    

Det tillates kun brukt 1 spreder/dryppslange pr abonnent.
Bruk av håndholdt slange for vanning av blomster tillates.

Det oppfordres også til ha slangen frakoblet fra kran utenom vanning, slik at eventuelt tilsyn forenkles.
Oppfordrer til god vanningskultur så totalforbud ikke må iverksettes.

Obs!

Sjekk reglene jevnlig, det vil være justeringer tilpasset situasjonen

Vi henstiller til abonnentene og følge ordningen, slik at en unngår å innføre totalforbud. 

Mykland vannverk

Hagevanning tillates ikke.

 

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Driftsleder vann/avløp
Kai Bakken

Telefon
975 43 755

E-post
kai.bakken@froland.kommune.no