Regler for hagevanning

Reglene for hagevanning kan bli endret gjennom sesongen. Oppdateringer blir publisert fortløpende på denne siden.

Mykland vannverk

Hagevanning er ikke tillatt.
 

Blakstad vannverk

For å kunne opprettholde stabilitet i ledningsnettet og forsvarlig beredskap knyttet til brannvann, må huseiere vanne etter følgende ordning:

Hagevanning 1. mars - 30. september

Hagevanning
Husnummer Ukedag Tid
Oddetall Mandag, onsdag og fredag 20:00 - 23:00
Partall Tirsdag, torsdag og lørdag 20:00 - 23:00

Bruk kun én vannspreder eller dryppslange om gangen. Du kan vanne blomster med håndholdt slange hver dag.

Kontroll

Det kan bli foretatt kontroll. Pass derfor på at vannslangen er frakoblet kranen utenfor din oppsatte vanningstid. Vi anmoder sterkt om å følge ordningen, så vi unngår å måtte innføre totalforbud.

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Driftsleder vann og avløp
Kai Bakken

Telefon
975 43 755

E-post
kai.bakken@froland.kommune.no