Renovasjon

Når hentes søpla?

Hvem kontakter jeg?

Manglende henting av avfall, plassering av dunker, spørsmål om sortering og tømmekalender: Kontakt Agder Renovasjon.

Bestilling og endring av abonnement, endring av størrelse på restavfallsdunk, spørsmål om priser og klage: Kontakt Froland kommune.

Delt abonnement

Et delt abonnement kan opprettes for to eller flere husstander som ønsker å ha felles avfallsbeholdere. Delt abonnement erstatter storabonnement og fellesabonnement fra 1. mai 2017.

Det anbefales at de som i dag har to abonnement, for eksempel enebolig med hybel, bestiller delt abonnement for å unngå unødvendig mange dunker.

Størrelsen og utformingen tilpasses i hvert enkelt tilfelle, men må minimum bestå av én beholder per avfallstype. Dere betaler da for hvert deres abonnement ut fra størrelsen dere velger på restavfalldunken. Hvis du ønsker å dele abonnement med én eller flere, må du søke om dette. Hybel/leilighet i en enebolig regnes som egen boenhet.

Les mer om delt abonnement

Anbefalte beholdere ved delt abonnement (pdf, 144 kb) (PDF, 144 kB)

Hva koster renovasjonen?

Fra 1. mai 2017 blir renovasjonsgebyret todelt. Ett abonnementsgebyr pr. boenhet og ett gebyr som vil være avhengig av volumet/antall liter på restavfallsdunken. Du betaler ikke noe ekstra for dunkene.

Prisliste renovasjon
Abonnement Pris per år Tilleggsinfo
Standard kr 4 343 140 liter
Mini kr 2 822 140 liter (Tømmes hver 6. uke)
Fritid kr 2 605
Delt Beregning av delt abonnement (.XLSX, 12 kB)
Fradrag ved hjemmekompostering kr -868
Hentelengde 5 - 30 meter 20 % av årsgebyr

Antall dunker

Alle abonnenter vil få fire dunker. Standardstørrelse er 140 liter. Dunkene er til mat- og hageavfall, papp- og papiravfall, glass- og metallemballasje og restavfall. Plastemballasje kan fremdeles legges i egen sekk, eller du kan hente gratis dunk til dette på avfallsmottaket.

Størrelse på dunkene:
(høyde x bredde x dybde i cm):

 • 140 liter: 107 x 53 x 56
 • 240 liter: 107 x 63 x 74
 • 660 liter: 124 x 126 x 78

Plassering av dunker - 5-metersregelen

Avfallsdunkene er lette og har hjul, og de kan derfor trilles frem på hentedager. På hentedag må dunkene ikke stå mer enn fem meter fra renovatørens stoppested.

Hvor ofte hentes søpla?

 • Matavfall: Hver uke
 • Restavfall: Hver 3. uke (miniabonnement hver 6. uke)
 • Plastavfall: Hver 3. uke
 • Papp og papir: Hver 3. uke
 • Glass og metall: Hver 8. uke

Spesialavfall/farlig avfall

På nettsidene til Agder renovasjon finner du til enhver tid oppdatert informasjon om hvordan du skal behandle spesialavfall.

Når er avfallsmottakene åpne?

Åpningstider på avfallsmottakene i Østerhus og Heftingsdalen

Hytterenovasjon

Informasjon fra Agder renovasjon

Slik sorterer du

Informasjon på nettsidene til Agder renovasjon.

Matposer og sekker til plastemballasje

Ekstra matposer og sekker til plastemballasje er gratis og fås på følgende måter:

 • Knyt en matpose eller plastsekk på dunken, så får du ny rull av renovatøren
 • Bestill på Agder Renovasjons nettside
 • Hent på kommunehuset (matposer og plastsekker)
 • Hent på Spar-butikken (matposer)

Hjemmekompostering

Les om hjemmekompostering på nettsidene til Agder renovasjon.

Kjøp av kompostjord

Les om kjøp av kompostjord på nettsidene til Agder renovasjon.

Lover og regler

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Konsulent
Jack Hansen

Telefon
37 50 24 17

Mobil
976 80 160

E-post
jack.hansen@froland.kommune.no