Renovasjon

Fra 1. januar 2021 overtok Agder renovasjon IKT alt ansvar for renovasjon.
Det betyr at du må kontakte Agder renovasjon for alt som gjelder renovasjon, for eksempel endre abonnement, bestille nye dunker eller endre dunker eller ved spørsmål som gjelder faktura.
Andre kommunale avgifter vil fortsatt bli fakturert av kommunen.

Agder renovasjon nettsider

Kontaktinformasjon Agder renovasjon IKS

Telefon 37 05 88 00
E-post: kundesenter@agderrenovasjon

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon 37 05 88 00

Froland kommune
Telefon 37 23 55 00
E-post: postmottak@froland.kommune.no

Jack Hansen
Konsulent
Mobil 976 80 160