Med den store nedbøren de siste dagene kommer det aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veger.

Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir oppsatt på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet.

For buss i rute, renovasjonsbiler, kommunalt eller privat innleid veivedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veier som i perioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere.

Ledningsnettet tilknyttet Blakstad vannverk vil bli spylt fra 20. april til 16. mai. Mens spylingen pågår, kan vannet ha varierende trykk og kvalitet. Om vannet inneholder farge eller partikler, bør du la vannet renne en stund nærmest mulig inntaket til boligen.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 975 43 755.

Veien blir stengt for gjennomkjøring hverdager i perioden mandag 8. februar - fredag 26. februar kl. 09:00 - 14:00 og 19:00 - 06:00. Vegen stenges grunnet vegetasjonsrydding og omlegging av eksisterende veilys.

Omkjøring blir skiltet.

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.