Det skal sommer og høst 2019 bygges ny Stien bro. Det vil i perioden fra midten av juli og frem til midten av november foregå anleggsarbeid ved og rundt broa. Det er lagt opp til omkjøringsvei på nedstrøms side av broa gjennom kommunens verkstedområde og forbi brannstasjonen.

Lysløypen vil bli stengt ifra Kringla og frem til skiskytterstadion.

Midlertidig adkomst til lysløype går langs fv. 156 og videre på kommunal vei til gammelt skytterhus.

Spørsmål kan rettes til:
Espen Bie Gundersen i Statens vegvesen.
Tlf: 905 76 305
Epost: espgun@vegvesen.no


Det vil bli spyling av vannledningsnettet tilknyttet Blakstad vannverk fra 23. april til 16. mai 2019
I perioden mens spylingen pågår, kan abonnentene få variert vanntrykk og kvalitet på vannet. Om vannet inneholder farge/partikler, anbefales utspyling nærmest mulig inntak til boligen.

Ved spørsmål ang. spyling ta kontakt på mobil 975 43 755

Det er for tiden svært varmt og tørt og mange vanner plener, forståelig nok.
En vanlig familie på 4 bruker normalt ca 700 liter pr døgn. En hagespreder bruker på en tre-timers vanningsdag ca 2500 liter.
Dermed har familien på 4 brukt ca 3200l vann mot normalforbruk på 700. Det blir 4-5 ganger normalt forbruk.

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.