Det vil bli spyling av vannledningsnettet tilknyttet Blakstad vannverk fra 15. april til 15. mai 2020
I perioden mens spylingen pågår, kan abonnentene få variert vanntrykk og kvalitet på vannet. Om vannet inneholder farge/partikler, anbefales utspyling nærmest mulig inntak til boligen.

Ved spørsmål ang. spyling ta kontakt på mobil 975 43 755

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.