Natt til tirsdag 24. august kan det i forbindelse med omkobling av vann forekomme noe støy i området Neset, Blakstad og Blakstadheia.

Veien blir stengt for gjennomkjøring hverdager i perioden mandag 8. februar - fredag 26. februar kl. 09:00 - 14:00 og 19:00 - 06:00. Vegen stenges grunnet vegetasjonsrydding og omlegging av eksisterende veilys.

Omkjøring blir skiltet.

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.