Vei, vann, avløp og renovasjon

Fra 1. januar 2021 overtar Agder Renovasjon IKS (ARIKS) alt ansvar for renovasjon.

Det betyr at du som innbygger vil få faktura fra ARIKS for renovasjonstjenestene.
Andre kommunale avgifter vil fortsatt bli fakturert av kommunen.  
Fra nyttår må du kontakte Agder Renovasjon IKS på telefon 37 05 88 00 om du har spørsmål som gjelder renovasjon.