Mykland skole

Skolestart Mykland skole mandag 20. august.

1.-7. trinn, kl 0845-1425.
1. trinn bes møte med foresatte, som kan reise ca kl 1015.

Hjertelig velkommen! Se næremere info. (PDF, 118 kB)