Froland ungdomsskole

I 2019 gjennomføres ungdata undersøkelsen i Froland kommune blant elever i 8.–10. klasse.
Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2014 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i
Froland, er det viktig at så mange som mulig deltar.