Skole og opplæring

Koronasituasjonen
 

Av smittevernhensyn vil skoleskyssen ha lavere kapasitet enn normalt.
Vi oppfordrer derfor til at elever, så langt det lar seg gjøre, går, sykler eller blir kjørt til skolen.


Annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne.
Har du behov for noen å snakke med? Her finner du hjelp på nett og telefon.