Skole

På grunn av omorganisering av skolene i Froland, er Visma Flyt Skole begrenset for tiden.

Spørsmål vedr SFO kan rettes til 37 50 24 33/951 19 009